صفحه اصلي > مقالات آموزشی > Tech of Paraglider

Tech of Paraglider


15-05-1393, 15:09. نويسنده: majid.shabani
بخش اول شامل فهرست ، مقدمه و تاریخچه
دانلود این فایل فقط برای اعضای سایت می باشد. اگر شما هم می خواهید دانلود کنید، باید در سایت عضو شوید.

بخش دوم شامل مباحث طراحی ، جنس و تجهیزات
دانلود این فایل فقط برای اعضای سایت می باشد. اگر شما هم می خواهید دانلود کنید، باید در سایت عضو شوید.

بخش سوم شامل آیرودینامیک ها
دانلود این فایل فقط برای اعضای سایت می باشد. اگر شما هم می خواهید دانلود کنید، باید در سایت عضو شوید.

بخش چهارم شامل مباحث تیک آف و لندینگ
دانلود این فایل فقط برای اعضای سایت می باشد. اگر شما هم می خواهید دانلود کنید، باید در سایت عضو شوید.

بخش پنجم شامل مباحث هواشناسی
دانلود این فایل فقط برای اعضای سایت می باشد. اگر شما هم می خواهید دانلود کنید، باید در سایت عضو شوید.

بخش ششم شامل شناخت ابرها
دانلود این فایل فقط برای اعضای سایت می باشد. اگر شما هم می خواهید دانلود کنید، باید در سایت عضو شوید.

بخش هفتم شامل ریچ سرینگ و ترمال گیری
دانلود این فایل فقط برای اعضای سایت می باشد. اگر شما هم می خواهید دانلود کنید، باید در سایت عضو شوید.

بخش هشتم شامل مباحث و مشکلات در پرواز
دانلود این فایل فقط برای اعضای سایت می باشد. اگر شما هم می خواهید دانلود کنید، باید در سایت عضو شوید.

بخش نهم شامل مباحث پرواز تاندم ، پاراموتور و تویینگ
دانلود این فایل فقط برای اعضای سایت می باشد. اگر شما هم می خواهید دانلود کنید، باید در سایت عضو شوید.

بخش دهم شامل دستورالعمل های آموزشی
دانلود این فایل فقط برای اعضای سایت می باشد. اگر شما هم می خواهید دانلود کنید، باید در سایت عضو شوید.

بخش یازدههم شامل مانورها و آزمایشهای پاراگلایدر
دانلود این فایل فقط برای اعضای سایت می باشد. اگر شما هم می خواهید دانلود کنید، باید در سایت عضو شوید.

بخش دوازدههم شامل تصمیم گیری ضروری
دانلود این فایل فقط برای اعضای سایت می باشد. اگر شما هم می خواهید دانلود کنید، باید در سایت عضو شوید.

بخش سیزدههم شامل محاسبات و واحدهای تبدیل آن
دانلود این فایل فقط برای اعضای سایت می باشد. اگر شما هم می خواهید دانلود کنید، باید در سایت عضو شوید.

بازگشت